Bestyrelsesformand
Lone Rieper
Præsentation

Formand

Lone Rieper har siden 2016 været en del af GGI's bestyrelse og overtog i 2023 formandsposten. Hun er ansvarlig for instruktører og sammensætning af holdene. Derudover er hun mangeårig ansvarlig for redskaber - store som små og bemanding af OK vagter. 

Udover bestyrelsesarbejdet er Lone også aktiv som både gymnastik- og løbeinstruktør, samt ansvarlig for vores sommerdans aktiviteter. 

Kontakt gerne Lone, hvis der er problemer med/omkring redskaberne.

Telefon: 20 12 52 92

e-mail: vesterled10@mail.dk

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesnæstformand
Mette Skødt Elneff
Præsentation

Bestyrelsesnæstformand

Mette Skødt Elneff har siden 2010 været en del af GGI's bestyrelse, hvor hun er instruktøransvarlig, kursusansvarlig og faneansvarlig. Derudover står Mette for gæstehold til vores gymnastikopvisning og er ofte speaker til vores arrangementer. Mette er desuden mangeårig gymnastikinstruktør i GGI med en bred spændvidde og har således haft både børne-, unge- og voksenhold. Og når gymnastikken holder pause om sommeren finder I hende på kanten af svømmebadet, som svømmeinstruktør.  

Udover hendes arbejde i GGI er Mette formand for DGI Haderslev Egnens Gymnastikudvalg og Pins'mærken i Gram, hvor hun er GGI foreningens repræsentant. Har du spørgsmål til Pins’Mærken eller har et forslag til gæstehold, er du velkommen til at kontakte Mette.

Telefon: 24 63 26 32

e-mail: mette_s91@hotmail.com

Se hele beskrivelsen
Kasserer
Betina Jensen
Præsentation

Kasserer

Betina Jensen har været medlem af GGI's bestyrelse siden 2014, hvor hun fra 2016 har fungeret som kasserer. Derudover er Betina bl.a. hjemmesideansvarlig og har derfor også ansvaret for opdatering af vores instruktørkartotek og indhentning af børneattester. 

Samtidig med hendes bestyrelsesarbejde er Betina også aktiv i GGI's svømmeudvalg og har i flere år været svømmeinstruktør. Ligesom hun også er gymnastikinstruktør og gennem årene har haft forskellige børnehold.

Telefon: 28 77 94 16

e-mail: kontakt@gramgym.dk

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Janni Nielsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Mette Johnsen
Præsentation

Sekretær

Mette Johnsen har siden 2019 været en del af GGI's bestyrelse, hvor hun har fungeret som sekretær. Derudover er hun ansvarlig for GGI's PR, herunder også GGI's hjemmeside og facebookside. Hun er ansvarlig for vores instruktørhåndbog og opdatering heraf, samt organisering af vores årlige interne springkursus for instruktører og hjælpere. Mette er også redskabs- og sponsoratansvarlig, hvor hun søger fonde til projekter og redskaber til gavn for både foreningen og dens medlemmer. 

Samtidig med hendes bestyrelsesarbejde er Mette også gymnastikinstruktør og har gennem årene haft forskellige børnehold.

Telefon: 21 72 76 26

e-mail: mette-_johnsen@hotmail.com


Se hele beskrivelsen
Karina Andersen
Præsentation

Suppleant 

Karina Andersen er indtrådt i bestyrelsen i 2023. Her bestrider hun posten som mødekoordinator og gaveansvarlig, samt er en del af de instruktøransvarlige, der står for at rekruttere og sammensætte instruktør- og hjælperhold. Hun står også for indkøb af opvisningsdragter.

Derudover er Karina en erfaren svømme- og gymnastikinstruktør, som har både børne- og ungehold. 

Telefon: 24 49 54 73

e-mail: karinaandersen2018@hotmail.com

Se hele beskrivelsen
Malou Thiim Jensen
Præsentation

Suppleant 

Malou Thiim Jensen er indtrådt i bestyrelsen i 2023. Hun er fane- og PR-ansvarlig, samt ansvarlig for at søge sponsorater til gavn for foreningen og dens medlemmer. Derudover er Malou en erfaren gymnastikinstruktør og har både haft børne- og ungehold. 

Telefon: 22 33 59 33

e-mail: maloutjensen@grambynet.dk

Se hele beskrivelsen


Gram Gymnastik- og idrætsforening

GGI blev grundlagt i 1950 under navnet Gram KFUM og K's idrætsafdeling. I 1968 blev navnet ændret til Gram Håndboldklub, og i 1975 startede gymnastikken i foreningen. For en del år siden valgte man at opdele håndbold og gymnastik. Gram HK og Tiset UIF indledte holdfællesskab vedr. håndbold med navnet Gram/Tiset håndboldklub, – dog stadig som en datterforening. I 1998 blev navnet ændret til det nuværende Gram Gymnastik- og Idrætsforening. I 2007 blev GGI ved en ekstraordinær generalforsamling "skilt" fra Gram/Tiset håndboldklub.

Find os her

Skovbrynet 46510 GramTlf. 28779416kontakt@gramgym.dk